มหาดไทยสั่งด่วนทุกจังหวัดจัดงานวันพ่อ

2,778

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เป็นวันสำคัญของชาติ

1. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
2. วันชาติ
3. วันพ่อแห่งชาติ

กระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยในการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จังหวัดจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติที่ประชุมดังกล่าว จึงได้แจ้งให้จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ 1) จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 91 รูป หรือจำนวนตามที่เห็นสมควร ในเวลา 07.00 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่เหมาะสม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และ 2) จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยจิตอาสา อาทิ การบูรณะหรือทำความสะอาดศาสนสถาน การขุดลอกคูคลอง และการบริจาคโลหิต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ในโอกาสนี้ กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 07:00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่จังหวัดกำหนดทั่วประเทศ.

 

0%
Comments
Loading...