ลุงตู่ลั่นระบบระบายน้ำตรังต้องเสร็จภายในปี 2561

981

วันที่ 8 ธันวาคม 2560
วันนี้ช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่จังหวัดตรังพร้อมคณะ โดยไปตรวจระบบระบายน้ำในแม่น้ำตรังบริเวณสะพานคลองช้าง ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรังและสั่งกำชับเร่งรัดแผนการขุดคลองผันน้ำจากแม่น้ำตรัง เพื่อให้ไหลลงสู่แม่น้ำปะเหลียน และต่อไปยังทะเลอันดามันให้เสร็จภายในปี 2561 เพื่อให้ระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้น รวมถึงต้องเร่งสร้างพนังกั้นน้ำทดแทนของเดิมที่เสียหายไป โดยขอให้ประชาชนเข้าใจการแก้ปัญหา และอาจจะต้องเวนคืนพื้นที่ โดยในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้นายประพิศ จันทร์รองอธิบดีกรมชลประทานเป็นผู้บรรยายสรุปให้นายกรัฐมนตรีทราบ

จากนั้นนายกฯ เดินทางไปยัง ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรัง เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย พื้นที่ อ.เมือง โดยกล่าวว่า ปัญหาน้ำท่วม จ.ตรังเกิดขึ้นมากว่า 70 ปี แต่รัฐบาลพยายามหาทางแก้ปัญหา จึงอยากขอให้ประชาชนเข้าใจและร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งเป็นห่วงสุขภาพประชาชน ไม่อยากให้เกิดโรคระบาดที่มากับน้ำขอให้ทุกคนระมัดระวัง ด้วย

0%
Comments
Loading...