สถานทูตไทยประจำกรุงเทลอาวีฟ เตือนคนไทยให้อยู่ห่างที่ชุมนุมประท้วงของชาวปาเลสไตน์

1,059

วันที่ 8 ธันวาคม 2560
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอล ได้ออกประกาศเตือนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศอิสราเอล ให้หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการชุมนุมประท้วง และให้ติดตามข่าวสาร ของทางการและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยทางสถานทูตไทยประจำเทลอาวีฟได้ออกประกาศเตือนดังนี้

ประการเตือน….ตามที่ ประธานาธิบดี สหรัฐฯ ได้ประกาศเกี่ยวกับสถานะของนครเยรูซาเลม ทำให้เกิดเหตุประท้วงตามชุมชนปาเลสไตน์ในเยรูซาเลมและใกล้เคียง สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟขอให้คนไทยในอิสราเอลติดตามข่าวใกล้ชิด ร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำทางการ หลีกเลี่ยงที่สาธารณะที่มีคนหนาแน่น

0%
Comments
Loading...