สั่งปิดสนามบินนครศรีธรรมราชอีก 1 วัน เร่งสูบน้ำออกจากสนามบิน

1,037

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน และนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายสราวุธ ทรงศิวิไล นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหารกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท นายสุขสวัสดิ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.

นายอาคม กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขังบริเวณลานกลับลำหัวทางวิ่ง 19 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และได้ออกประกาศนักบิน (NOTAM) ปิดการทำการบินท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม เวลา 01.50 น. ถึงวันที่ 8 ธันวาคม เวลา 24.00 น. กรมท่าอากาศยานได้ออกประกาศ NOTAM ปิดทำการบินในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 อีก 1 วัน ขณะนี้ท่าอากาศยานฯ ได้เร่งสูบน้ำออกจากบริเวณลานกลับลำหัวทางวิ่ง 19 และวางกระสอบทราย เพื่อป้องกันมิให้น้ำไหลเข้ามาท่วมซ้ำอีก คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในคืนวันที่ 8 ธันวาคม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 41 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมสนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องจักรในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมดังกล่าว

สำหรับการเตรียมการให้บริการเที่ยวบิน ท่าอากาศยานฯ จะทดสอบระบบไฟฟ้าสนามบิน ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ และทดสอบความแข็งแรงพื้นผิวทางวิ่ง ในวันที่ 9 ธันวาคม คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการในวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ต้องขอประเมินสถานการณ์ความพร้อมอีกครั้ง โดยจะต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยของ ICAO

ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยาน ได้ทำโครงการก่อสร้างคันทางและระบบน้ำท่วมท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ด้วยการก่อสร้างถนนใหม่ และปรับปรุงถนนเดิมเพื่อป้องกันเป็นคันป้องกันน้ำท่วม ระยะทาง 9.7 กิโลเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมประตูระบายน้ำ 4 แห่ง ก่อสร้างอาคารควบคุมสถานีสูบน้ำ 2 แห่ง งบประมาณ 353 ล้านบาทเศษ เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 – 8 ธันวาคม 2561 แต่เนื่องจากครั้งนี้มีปริมาณน้ำจำนวนมาก ทำให้เกิดการท่วมขังบริเวณดังกล่าว

สำหรับการช่วยเหลือ กรมท่าอากาศยานได้ประสานสายการบินเพิ่มเที่ยวบิน เพื่อรองรับผู้โดยสารจากนครศรีธรรมราช ที่ไม่สามารถเดินทางได้ ไปยังท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี และได้เพิ่มเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน Thai LionAir เพื่อช่วยรองรับจำนวนผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

วันที่ 9 ธันวาคม 2560

– เที่ยวบินที่ SL7840 เส้นทาง ดอนเมือง – สุราษฎร์ธานี เวลา 12.00 – 13.05 น.

– เที่ยวบินที่ SL7841 เส้นทาง สุราษฎร์ธานี – ดอนเมือง เวลา 13.35 – 14.30 น.

– เที่ยวบินที่ SL7880 เส้นทาง ดอนเมือง – สุราษฎร์ธานี เวลา 14.30 – 15.40 น.

– เที่ยวบินที่ SL7881 เส้นทาง สุราษฎร์ธานี – ดอนเมือง เวลา 16.30 – 17.35 น.

ผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เปลี่ยนแปลงเส้นทาง หรือยกเลิกการเดินทาง สามารถติดต่อประสานงานกับสายการบินได้โดยตรง ดังช่องทางต่อไปนี้

– ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 0 7545 0545 , 09 0278 0665

– ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 0 7744 1230

– สายการบินนกแอร์ CALLCENTER 1318 สถานีนครศรีธรรมราช 08 3540 8538

– สายการบินไทยแอร์เอเชีย CALLCENTER 0 2515-9999 สถานีนครศรีธรรมราช 0 7536 9204

– สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ CALLCENTER 0 2529 9999 สถานีนครศรีธรรมราช 0 7535 5052 สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมผ่านทาง www.airports.go.th และ www.facebook.com/DepartmentOfAirports

 

0%
Comments
Loading...