สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

856

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันนี้ 10 ธ.ค. 60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอจะแนะ และอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในฐานะผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานมอบถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่อำเภอจะแนะ จำนวน 500 ชุด และอำเภอเจาะไอร้อง จำนวน 300 ชุด รวมทั้งสิ้น จำนวน 800 ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส


ซึ่งราษฎรที่เดินทางมารับมอบของเครื่องอุปโภค บริโภค ในครั้งนี้ ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในความห่วงใยพสกนิกรของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นล้นพ้น

หลังจากนั้นคณะฯ ได้เดินทางไปมอบถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี จำนวน 1,000 ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมีกลุ่มจิตอาสาฯ คอยอำนวยความสะดวกในการรับมอบถุงพระราชทานในครั้งนี้ด้วย

โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารเลี้ยงผู้ประสบอุทกภัยที่เดินทางมารับถุงพระราชทานในครั้งนี้ จำนวน 1,000 กล่อง ยังความปลาบปลื้มใจเป็นล้นพ้น


ทั้งนี้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนราธิวาส รายงานสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ที่เกิดขึ้นครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอ 75 ตำบล 549 หมู่บ้าน 79 ชุมชน มีผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 50,393 ครัวเรือน 172,691 คน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 19 หลัง พื้นที่การเกษตรเสียหาย 26,462 ไร่ บ่อปลา 580 บ่อ ปศุสัตว์ 80 ตัว สัตว์ปีก 465 ตัว ด้านสิ่งสาธารณประโยชน์เสียหาย 149 สาย สะพาน คอสะพาน 9 แห่ง ท่อระบายน้ำ 9 ฝาย 1 แห่ง ดินสไลด์ 18 แห่ง โรงเรียนได้รับผลกระทบ 9 โรง

 

0%
Comments
Loading...