โปรดเกล้าฯพระราชทานโฉนดที่ดิน 67 ไร่

994

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโฉนดที่ดิน 67 ไร่ แก่ รร.วชิราวุธวิทยาลัย

วันที่ 10 ธันวาคม 2560

เมื่อเวลา 19.14 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและอดีตนายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมผู้บริหารวชิราวุธวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ตำบลปทุมวัน อำเภอสามเพ็ง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 67 ไร่ 67 ตารางวา เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยตลอดไป

0%
Comments
Loading...