โปรดเกล้า จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ให้ถนนวิภากรุงเทพมหานคร

996

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (12 ธันวาคม 2560) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในการปรับภูมิทัศน์บริเวณวิภาวดีรังสิต โดยมีแผนในการปฏิบัติระหว่างวันที่ 12 – 24 ธันวาคม 2560 บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตจากแยกดินแดงถึงคลองรังสิต

 

ในวันนี้เริ่มปฏิบัติงานเป็นวันแรก ในพื้นที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต โดยเริ่มจากการขุดลอกคูน้ำ ตักเลน เก็บขยะและวัชพืช รวมทั้งปรับภูมิทัศน์สองฝั่งถนน เริ่มจากแยกดินแดงจนถึงวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และอีกฝั่งหนึ่งจากแยกดินแดงถึงหน้าสนามกีฬากองทัพบก สนามยิงปืน (ร.1 พัน 1 รอ.) มีความกว้างประมาณ 6 – 20 เมตร ความยาวประมาณ 2,000 เมตรต่าง ๆ รวมทั้งขัดทำความสะอาดและทาสีสถานีสูบน้ำ ทาสีทางเท้าและศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง ตลอดจนตัดแต่งกิ่งไม้และจัดระเบียบสายไฟฟ้า ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดตาและสวยงาม

หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาต่างร่วมมือทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทำให้ภารกิจสำเร็จตามวัตถุประสงค์

0%
Comments
Loading...