บิ๊กตู่ยัน การเลือกตั้งเป็นไปตามโรดแมป

841

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและการเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศจากทวีปยุโรปที่เข้ามาพบ และคาดว่าจะเป็นผลดีต่อประเทศไทย เนื่องจากตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ในส่วนของกระทรวงต่าง ๆ ได้พบปะพูดคุยกับประเทศ EU รวมถึงการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และได้อธิบายกับทุกประเทศที่เข้ามา เพื่อความเข้าใจกับการขับเคลื่อนประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา และแผนโรดแมปของประเทศไทยด้วย

ส่วนการเลือกตั้ง เป็นไปตามแผนโรดแมปที่วางไว้ และอยู่ในระหว่างร่างกฎหมายลูก เมื่อแล้วเสร็จก็เข้าสู่กระบวนการเลือตั้ง ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด การเลื่อนเป็นไปตามห้วงเวลาที่สำคัญ ๆ ของบ้านเมือง รัฐบาลคำนึงถึงความปลอดภัยของสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งทุกประเทศเข้าใจเป็นอย่างดี ขอให้ประชาชนทุกคนเข้าใจตรงกันในส่วนนี้ ในส่วนกฎหมายลูกต้องผ่านคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและส่งต่อไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (สนช.) โดยมีวาระในการพิจารณา ซึ่ง ใน สนช.ก็มีทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมพิจารณา และเข้าสู่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายลูกอยู่แล้ว

0%
Comments
Loading...