โปรดเกล้าฯพระองค์ภาเป็นอัยการผู้เชี่ยวชาญ

1,177

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการอัยการ

โดยในราชกิจจานุเบกษาระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง (ข้าราชการอัยการชั้น 4) ให้ทรงดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สำนักงานอัยการภาค 2 สำนักงาน อัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560
โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

0%
Comments
Loading...