Daily Archives

ธันวาคม 22, 2017 | 18:43

โครงการ จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

พลเอกวิสุทธิ์ นาเงิน รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เปิดกิจกรรม ตามโครงการ เราทำดีด้วยหัวใจ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริรวมพลังประชาชนในการสร้างความสามัคคี…

เสด็จทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติครบ 5 รอบ

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 22…

ทรัมป์ดิ้นพลาด ชาวโลกรุมทุบหัว ลงมติขัดเยรูซาเล็ม

งานล้มช้าง ทรัมป์โดนชุมชนโลกร่วมกันทุบหัวดิ้นพลาด ในที่สุด สมัชชาสหประชาชาติได้ลงมติ 128 เสียงต่อ 9 เสียง งดออกเสียงอีก 35 เสียง ในการลงมติให้การประกาศของโดนัลด์ทรัมป์ ที่รับรองเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลเป็นโมฆะ…

“รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี่”ลุงตู่มอบคำขวัญวันเด็ก 2561

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็กสำหรับปีพ.ศ.2561 มาแล้วคือ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

สหประชาชาติลงมติท่วมท้น ให้ประกาศรับรองเยรูซาเล็มของทรัมป์เป็นโมฆะ

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ มีมติด้วยเสียง 128 เสียงรวมทั้งไทย อังกฤษ ฝรั่งเศสเยอรมันในการประกาศให้การรับรองกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเป็นโมฆะ…