โครงการ จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

586

พลเอกวิสุทธิ์ นาเงิน รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เปิดกิจกรรม ตามโครงการ เราทำดีด้วยหัวใจ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริรวมพลังประชาชนในการสร้างความสามัคคี และเสียสละ เพื่อส่วนรวมในการพัฒนาสังคมของประเทศไทย โดยให้ ราชองครักษ์เวร CAT 904 จิตอาสาเป็นแกนนำให้กับกำลังพลจิตอาสาประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกำลังพลจิตอาสาได้ร่วมกับประชาชนจิตอาสาทำความดี ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้สวยงามในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09 00 ถึง 12 00 ณที่ชุมชนริมคลองบางจากและชุมชนบ้านสวนร่วมพัฒนา

0%
Comments
Loading...