เสด็จทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติครบ 5 รอบ

807

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560

โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนคณะผู้บริหาร ศธ. ผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

0%
Comments
Loading...