บิ๊กตู่เตรียมลงพื้นที่พบชาวบ้านพิษณุโลก สุโขทัย

874

ประยุทธ์เตรียมลงพื้นที่พิษณุโลกสุโขทัย จันทร์และอังคารนี้ พร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาความยากจน ดึงศักยภาพพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศลุ่มน้ำโขง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายของปี 2560 จะมีขึ้นในวันอังคารที่จะถึงนี้ ซึ่งครม.มีกำหนดการลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก และ จ.สุโขทัย ก่อนการประชุม ครม. โดยมีวาระสำคัญคือ การประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ Bio Economy ตรวจเยี่ยมโครงการบางระกำโมเดล การอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และพบปะประชาชนทั้ง 2 จังหวัด

พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า” ปัญหาสำคัญของภาคเหนือคือ ประชากรส่วนใหญ่ยังยากจน โครงสร้างพื้นฐานของเมืองศูนย์กลางยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะและสนามบิน พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน และสินค้าเกษตรยังมีมูลค่าไม่สูงนัก”

ดังนั้น ทิศทางที่สำคัญในการพัฒนาภาคเหนือข้อหนึ่ง คือ การแก้ไขปัญหาความยากจน พร้อมทั้งดึงศักยภาพที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการมีแหล่งวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ การมีที่ตั้งเชื่อมโยงกับภาคกลางและกลุ่มประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง ไปส่งเสริมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพและสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น รวมทั้งใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาให้เป็น“ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

นอกจากนี้ นายกฯ ยังกล่าวด้วยว่า การทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ พื้นที่ป่าต้นน้ำที่มีความเสื่อมโทรม และปัญหาหมอกควัน ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเร่งแก้ไขและทำอย่างต่อเนื่องจริงจัง

“สิ่งที่นายกฯ รอคอยคือ การได้พบปะกับพี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลก และผู้นำท้องถิ่นของสุโขทัย ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อน และจะได้สร้างความเข้าใจถึงทิศทางและอนาคตของประเทศอีกด้วย”

0%
Comments
Loading...