ประยุทธ์ถึงพิษณุโลก ชาวบ้านแห่รับอบอุ่น

970

วันที่ 25 ธันวาคม 2560
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางถึงพิษณุโลกในตอนเช้าวันนี้และได้ตรงเข้าสักการะพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมกันนี้ได้ปลูกต้นมหาพรหมราชินี ณ กองทัพภาคที่ 3

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมชมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ที่บ้านวังส้มซ่า ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายกฯ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานชาวบ้านที่รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจเพื่อชุมชนที่นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปต่อยอด ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการจากวัตถุดิบที่มีในพื้นที่ ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ในโอกาศนี้พลเอกประยุทธ์ได้เน้นย้ำให้ไปดำเนินการจดลิขสิทธิ์เพื่อไม่ให้สิ่งดี ๆ เลือนหายไปจากชุมชนด้วย

“จดลิขสิทธิ์กันไว้แล้วหรือยัง ของดี ๆ แบบนี้อย่าให้ใครมาเอาไปได้นะ เห็นว่าได้กำไร 5-6 ล้าน ต้องทำให้ได้ 50 ล้าน 100 ล้านไปเลย ครม. ก็จะช่วยสนับสนุนด้วย”

โดยพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวกับประชาชนที่มาต้อนรับว่าการดำเนินการของชาวบ้านวังส้มซ่านั้นดีอยู่แล้วแต่อยากให้พัฒนาเพิ่มโดยการรวมกันเป็นกลุ่มและทำการพัฒนาการขายในระบบออนไลน์ด้วย

0%
Comments
Loading...