ทูลกระหม่อมหญิงบำเพ็ญกุศลแด่คุณพุ่ม

1,234

เช้าวันอังคาร ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพร้อมด้วยคุณสิริกิติยา เจนเซน ไปยังพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศพระราชทานแก่คุณพุ่ม เจนเซน พระโอรส เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม

การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานสงฆ์

0%
Comments
Loading...