สมเด็จพระเทพฯเสด็จงานรำลึก ร.ร. นายร้อยจปร.

1,065

สมเด็จพระเทพฯเสด็จงานรำลึก ร.ร. นายร้อย จปร.‘ทูลกระหม่อมอาจารย์’ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จเป็นประธานงานวันรำลึกเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเปิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม ครบรอบ 108 ปี ที่ โรงเรียนนายร้อย จปร. จังหวัดนครนายก

0%
Comments
Loading...