องค์โสมฯเสด็จตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ นครราชสีมา

949

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๔๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดท่าวังไทร จังหวัดนครราชสีมา

ในการนี้เสด็จพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร และหม่อมหลวงสราลี กิติยากร พร้อมครอบครัว

ขอบคุณภาพ.FB_คุณน้ำผึ้ง-ม.ล.สราลี กิติยากร

0%
Comments
Loading...