สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

596

วันที่ 28 ธันวาคม 2560
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินทรงวางพานพุ่ม ดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเ จ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ เจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ธนบุรี

เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก ณ.พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ ธนบุรี

0%
Comments
Loading...