สมเด็จสังฆราช ฉลองสตวัสสายุกาล ๑๐๐ ปี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

799

เช้าวันศุกร์ ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังวัดสัมพันธวงศาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองสตวัสสายุกาล ๑๐๐ ปี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ ธรรมยุต

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ถวายสักการะ และถวายน้ำสรงแด่ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

0%
Comments
Loading...