สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศน์ ให้พรปีใหม่

1,142

สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศให้พรแก่ชาวไทยเนื่องในปีใหม่ 2561

ความจริง”พร” ทุกคนที่มีอยู่ ไม่ต้องไปขอใคร หรือถึงไปขอก็ให้กันไม่ได้

คำว่า”พร” นั้น มีความหมายว่า”ความดี”

“ความดี”นั้น ใครอยากได้ก็ต้องทำให้เกิดขึ้นเอง ขอกันไม่ได้

ถ้าขอกันได้ ก็ไม่ต้องทำอะไร นอนอยู่เฉยๆ แล้วไปขอความดีมาให้ตัวเอง ซึ่งเป็นไปไม่ได้

เครื่องมือที่เราจะใช้ทำ “ความดี” นั้น ธรรมชาติให้เรามาทุกคน คือ ร่างกาย การกระทำ วาจา คำพูด

จิตใจ หมายถึงความคิด

ปัญญา หมายถึงความสำนึกรู้ผิดถูก

สติ หมายถึงความคิดรู้บังคับ เหมือนกับทางเสือซึ่งมีกันอยู่ทุกคน

เราจะดีหรือไม่ดี ก็เกิดจาก ๓ อย่างที่กล่าวมานี้ เกิดจากกาย วาจา ใจ ของเรานี้

เราอยากได้ดี ก็ต้องคิดให้ดี ทำให้ดี พูดให้ดี ก็ได้ดี

“ความดี”ที่ได้นั้นก็คือ “พร” คือสิ่งประเสริฐที่เราทุกคนอยากได้

เพราะฉะนั้น ก็ขอให้เอาปัญญาที่เรามีอยู่แล้วมาคิด ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี แล้วใช้สติบังคับจิตใจให้คิดแต่เรื่องดี และบังคับกายให้พูดดี ให้ทำดี และทุกคนจะได้มี “พร” คือมี “ความดี” เกิดขึ้นตามปรารถนา

ปีใหม่นี้ก็ขอให้ “สติ” เป็นเครื่องทำคนให้เจริญ มีความสุขในชีวิตตลอดไป

0%
Comments
Loading...