สมเด็จพระเทพ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ส.ค.ส. ปีใหม่

1,177

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาสภากาชาดไทย พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ประจำปีนักษัตร “ปีจอ” เป็นภาพสุนัขคู่มิตรให้สภากาชาดไทย นำไปจัดพิมพ์เป็น ส.ค.ส. กาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อส่งมอบความสุข เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ โดยพื้นหลังเป็นสีม่วงอ่อนสดใส มีข้อความพระราชทานความว่า

“ส.ค.ส. ๒๕๖๑ สุนัขคู่มิตร
สุนัขเป็นเพื่อนรู้ ใจกัน
มีหลากหลายเผ่าพันธุ์ พวกพ้อง
ดุจมิ่งมิตรต่างกัน แต่สนิท
ด้วยจิตคิดปกป้อง เพื่อนให้ปลอดภัย”

ด้านบน ส.ค.ส.พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์ ส.ธ. อยู่เหนือข้อความ พร้อมกับทรงลงพระนามาภิไธยสิรินธร กำกับ

0%
Comments
Loading...