กทม.อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร ให้ประชาชนสักการะวันขึ้นปีใหม่

855

กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำกรุงเทพมหานคร จากหอพระภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) มาประดิษฐานบนมณฑป บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ให้ประชาชนสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2561 ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้น ระหว่างที่ 31 ธ.ค.60 – 1 ม.ค.61 ณ ลานคนเมือง โดยจะประดิษฐานให้ประชาชนสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ไปจนถึงวันที่ 1 ม.ค.61 เวลา 15.00 น. ก่อนอัญเชิญกลับไปประดิษฐาน ณ หอพระพุทธนวราชบพิตร ภายในศาลาว่ากทม.เช่นเดิม

พระพุทธนวราชบพิตร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 23 ซม. สูงจากทับเกษตรถึงยอดพระรัศมี 40 ซม. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานให้กับทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นนิมิตหมายของความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์และพสกนิกร

กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดลำดับที่ 20 ที่ได้รับพระราชทาน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ พระราชดำเนินแทนพระองค์ในพระราชพิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตรพระราชทานแก่กรุงเทพมหานคร โดยขบวนพยุหยาตราชลมารคเมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2525 ในมหามงคลวโรกาส 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นของขวัญสิริมงคล อีกทั้งเป็นศูนย์รวมใจความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์และประชาชนชาวไทย

0%
Comments
Loading...