สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯท่านผู้หญิงทัศนีย์อดีตพระอาจารย์ เข้าเฝ้าถวายพระไตรปิฎก

1,064

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯท่านผู้หญิงทัศนีย์อดีตพระอาจารย์ เข้าเฝ้าถวายพระไตรปิฎก

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ อดีตประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล คณะกรรมการมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล

และผู้ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ ชุด ภ.ป.ร.ต้นฉบับปาฬิภาสา และชุด ส.ก.โน้ตเสียงปาฬิ พุทธศักราช 2559 ชุดปฐมฤกษ์

และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอิเล็กทรอนิกส์สัชฌายะ ซึ่งบันทึกเสียงพระไตรปิฎกสัชฌายะจากโน้ตเสียงปาฬิ ชุด ส.ก.

ที่มา : ProGressTH 789

0%
Comments
Loading...