สมเด็จพระเทพฯเสด็จเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บ รพ.พระมงกุฏ

951

สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บ รพ.พระมงกุฏ

วันที่ 1 ม.ค. 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อทรงเยี่ยม และพระราชทานของขวัญ แก่ทหาร เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2561

0%
Comments
Loading...