สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

970

สำนักพระราชวังเปิดพระตำหนักทั่วประเทศให้ประชาชนลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 31 ธ.ค.2560 เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง แจ้งว่า เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 1 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.30-17.00 น. โดยพระราชวงศ์ องคมนตรี ลงนามและลงพระนามถวายพระพร ในสมุดลงนามหลวงที่ห้องมุขกระสันตะวันออกชั้นล่าง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในส่วนของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ข้าราชการระดับสูง นักการเมือง ตลอดจนคณะทูตานุทูต ลงนามถวายพระพร ณ ศาลาว่าการพระราชวัง ข้าราชการลงนามถวายพระพรที่ศาลาสหทัยสมาคม และจุดลงนามถวายพระพรของประชาชน คือ เต็นท์สีขาวบริเวณสนามหญ้าหน้าศาลาลูกขุน

สำนักพระราชวังยังได้เปิดให้ประชาชนร่วมถวายพระพรตามพระตำหนักที่ประทับต่างๆ ตามต่างจังหวัดด้วย ได้แก่

1.ภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่
2.ภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร
3.ทักษิณราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
4.พระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5.พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
6.พระตำหนักประทับแรม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
7.สำนักงานวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

0%
Comments
Loading...