ปรากฏการณ์ ซูเปอร์ฟูลมูน

843

2 มกราคม 61 ซูเปอร์ฟูลมูน กรุงเทพมหานคร พระจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดของปีนี้  เหลืองอร่ามกลางท้องฟ้า

ซูเปอร์ฟูลมูน กรุงเทพมหานคร พระจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดของปีนี้ เหลืองอร่ามกลางท้องฟ้า
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ดวงจันทร์เต็มดวงจะปรากฏในตำแหน่งใกล้โลกมากที่สุดอีกครั้ง

หากเปรียบเทียบกับดวงจันทร์เต็มดวงช่วงเวลาปกติ จะมีขนาดใหญ่กว่า 7% และสว่างกว่า 16% สังเกตได้ด้วยตาเปล่าทางทิศตะวันออก

0%
Comments
Loading...