สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องราช ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน

1,086

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าและฝ่ายใน แก่ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี

วันที่ 3 ม.ค.2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์จุล จอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ดังนี้

ปฐมจุลจอมเกล้า พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์

ทุติยจุลจอมเกล้า พ.ต.จอม รัตตะพงษ์ นายเจริญศักดิ์ คารีขันธ์

ตติยจุลจอมเกล้า นายจั่งเฮียง ติดใจ

0%
Comments
Loading...