สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ จัดงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

962

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ จัดงานฤดูหนาวขึ้นภายใต้ชื่อ “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่าง ๘ ก.พ.-๑๑ มี.ค.๖๑ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี โดยมีลักษณะงานแบบย้อนยุค

การจัดงานแบ่งเป็น ๓ โซน คือ
๑.โซนพระลานพระราชวังดุสิต จัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมสยามประชารำฦก นำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ร.๕ และ ร.๙ จะถูกออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม ด้วยสถาปัตยกรรมสมัย ร.๕ และ ร.๙ มีการจัดสวน พันธุ์ไม้ และน้ำพุ งานประดิษฐ์ตามศิลปะไทยแบบชาววัง

๒.โซนสนามเสือป่า จัดร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้ารับเชิญ เช่น ร้านศิลปาชีพ ๙๐๔ ร้านภูฟ้า ร้านจิตรลดา ร้านของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร้านมูลนิธิโครงการหลวง ร้านแม่บ้านเหล่าทัพ ฯลฯ จะมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน และฉายหนังกลางแปลง โดยเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายสินค้าจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก

๓. โซนร้านอาหารและร้านค้า ในแนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชน วิถีไทย โดยจะจัดซุ้มร้านอาหารไทยโบราณ ที่มีรสชาติอร่อย จำนวนประมาณ ๓๐ ร้าน จะมีการสาธิตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีร้านสตูดิโอให้ถ่ายภาพย้อนยุคด้วย

การแต่งกายของพ่อค้าแม่ค้า จะสวมชุดไทยย้อนยุค โดยเชิญชวนประชาชนที่ไปร่วมงาน แต่งกายย้อนยุคสมัย ร.๕ หรือสวมใส่ผ้าไทย หรือชุดสุภาพตามสมัยนิยม

0%
Comments
Loading...