สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท วันเด็ก ปี 2561

795

วันที่ 9 ม.ค. 61

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ความว่า บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา. เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติจึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านั้นไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป.

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ 24 ธันวาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท วันเด็ก ปี 2561
0%
Comments
Loading...