บิ๊กตู่ถึงกัมพูชา ประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขง

977

วันที่10 มกราคม 2561
วันนี้ช่วงบ่ายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษถึงสนามบินนานาชาติโปเชนตง กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 2

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประเทศไทยเข้าพบปะหารือ กับสมเด็จมหาอัครเสนาบดีเดโชฮุนเซน

เมื่อถึงสนามบินนานาชาติโปเชนตงทางการกึมพูชาส่งนายเขียว กันหาริด (Mr. Khieu Kanharith) รัฐมนตรีข่าวสารกัมพูชาให้การต้อนรับ หลังจากนั้นช่วงเย็นก่อนการประชุมผู้นำฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เข้าหารือทวิภาคีกับสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีกัมพูชา

0%
Comments
Loading...