ไทยกัมพูชาชื่นมื่นหลายโครงการใกล้แล้วเสร็จ

908

วันที่ 10 มกราคม 2561
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ที่กรุงพนมเปญ

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา สมเด็จฮุนเซน ขณะเดินเข้าห้องหารือในทำเนียบรัฐบาลกรุงพนมเปญ

หลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าไทยกัมพูชา มีความคืบหน้าความร่วมมือหลายด้าน เช่น การสร้างทางรถไฟอรัญประเทศ–ปอยเปตขณะนี้มีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 95 การสร้างจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน จังหวัดสระแก้ว–สตึงบท จ.บันเตียเมียนเจย ขณะนี้ใกล้แล้วเสร็จ การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างไทย-กัมพูชา ขณะนี้เสร็จสิ้นแล้ว โดยจะมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในเร็ว ๆ นี้

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย ขณะหารือกับสมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ณกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

นอกจากนี้ ไทยยังได้ขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชา ไปจนถึงถึง 30 มิ.ย. 61 รวมทั้งเปิดให้มีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากกัมพูชาได้ตลอดทั้งปี ตลอดจนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนระหว่างที่การสำรวจและจัดทำหลักเขตยังไม่แล้วเสร็จทำมาหากินได้สะดวก และหามาตรการป้องกันการใช้อาวุธตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งระหว่างหน่วยทหารในพื้นที่

บรรดาผู้นำประเทศกลุ่มความร่วมมือแม่โขงล้านช้าง ขณะกำลังเยี่ยมชมนิทรรศการก่อนเข้าประชุม กรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างครั้งที่ 2 ณกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

จากนั้น นายกฯ ได้ร่วมชมนิทรรศการความสำเร็จกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ร่วมกับผู้นำชาติอื่น

0%
Comments
Loading...