สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จัดวันเด็ก ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ

426

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี
วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี มีการจัดกิจกรรมให้ประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าได้ทางฝั่งประตูศูนย์ศิลปาชีพ 904 ถ.สุโขทัย และขอให้ผู้ปกครองที่นำบุตรหลานเข้าร่วมงาน แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จัดวันเด็ก ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ

โดยสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ SCG และบริษัทเวศน์ประกันภัย จัดซุ้มกิจกรรมให้กับเด็กๆ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณซุ้มที่ 2 ติดกับซุ้มสอยดาว และซุ้มของกรมราชเลขานุการในพระองค์ ใกล้กับเวทีใหญ่ ซึ่งทางสถานีได้นำห้องออกอากาศจำลองมาติดตั้งในบริเวณพื้นที่จัดงาน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความสนใจ และเป็นการให้ความรู้พื้นที่ฐานในการออกกาศด้านงานวิทยุ รวมทั้งเป็นการเพิ่มทักษะด้านการพูด การออกเสียง บุคคลิกภาพ ของผู้ดำเนินรายการและพิธีกรเบื้องต้น โดยจะให้เด็กๆ ได้ทดลองเป็นผู้ประกาศตัวจิ๋ว อ่านสารคดี นิทาน และข่าวสั้น ออกอากาศจริงทางคลื่นวิทยุ FM 99.5 นอกจากนี้ยังมีการเล่นเกมส์ ชิงของรางวัลมากมาย อาทิ การเล่นเกมส์บิงโกจราจร ซึ่งจะมีการสอดแทรกกฏจราจรเบื้องต้นที่เด็กควรทราบ เกมส์ โยนห่วง และเกมส์ลวงไข่ โดยจะมีผู้ดำเนินรายการของสถานีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และสร้างความบันเทิงให้กับเด็กและเยาวชน อาทิ คุณสายพิณ ผาสุพงษ์ คุณพศมนตร์ ตันบริภัณฑ คุณชมพร ศุภวงศ์ คุณเรวัต สังข์ช่วย คุณจิรันธนิน เลามาสุวพันธ์ คุณกฤตธัช เสือดี และคุณปนัดดา เกษศิลป์

สำหรับกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจประกอบด้วย
-ซุ้มที่ 1 กิจกรรมสอยดาว (เป็นของขวัญ)
-ซุ้มที่ 2 กิจกรรมนิทานในสวน เพ้นท์ผ้า เพ้นท์ขวดน้ำ (สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และภาคี อาทิ SCG บริษัทเทเวศน์ประกันภัย จำกัด)(กระปุกออมสิน + เงินขวัญถุง)
-ซุ้ม 3 จำลองห้องอ่านข่าวพระราชสำนัก / และจะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของแต่ละพระองค์ เพื่อให้เด็กได้ใส่พระนามของแต่ละพระองค์ที่ถูกต้อง (กรมราชเลขานุการในพระองค์)
-ซุ้ม 4 – 6 กรุงเทพมหานคร
-ซุ้ม 7 รถรางที่จะให้เด็กได้นั่งวนดูรอบงาน / มาสคอต ( มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ ขนาด 10 x 10 เมตร ซึ่งการประปาก็จะนำน้ำมาลง เพื่อให้เด็กสามารถพ่ายเรือเล่นในสระได้)
-ซุ้ม 11-14 เป็นของธนาคารต่างๆ
-ซุ้ม 15-16 ประกันชีวิต / บรรเทาสาธารณภัย
-ซุ้ม 17 แว่นท๊อปเจริญ ตรวจสายตาประกอบแว่น ตัดแว่นให้เด็ก
-ซุ้ม 18-19 การบินไทย เล่นเกมส์ / แจกขนม
-ซุ้ม 20 การสาธิตและสอนวิธีการแต่งหน้าเค้กและให้ได้นำกลับไปรับประทาน (โรงเรียนจิตรลดา)
-ซุ้ม 21 สวนสนุกขนาดเล็ก ประกอบด้วย ม้าหมุน ชิงช้าสวรรค์ เรือถีบ
-ซุ้ม 22-23 เป็นสวนสนุก ยินปืน ปาเป่า
-ซุ้ม 24 การแสดงปลาสวยงาม (กรมประมง)
-ซุ้ม 25-26 เกมส์และการแสดง ของสุนัขตำรวจ ม้าตำรวจ และการแสดงของไดโนเสาร์ที่มีความสูง 4 เมตร(สำนักพระราชวัง )
-ซุ้ม 27 แจกต้นกล้า กล้าเพื่อพ่อ 10,000 ต้น
-ซุ้ม 28-31 การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเยาวชนกับการอนุรักษ์พันธุพืช พร้อมเกมส์รางวัล การจับฉลาดของขวัญพระราชทาน (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ)
-ซุ้ม 32–34 อาหารและเครื่องดื่ม

ทั้งนี้ประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าได้ทางฝั่งประตูศูนย์ศิลปาชีพ 904 ถ.สุโขทัย และขอให้ผู้ปกครองที่นำบุตรหลานเข้าร่วมงาน แต่งกายด้วยชุดสุภาพ พร้อมแนะนำให้เดินทางมาด้วยระบบขนส่งสาธารณะจะสะดวกที่สุด

0%
Comments
Loading...