หมอเตือน !!! ระวังโรคท้องร่วงจากไวรัสโรต้า

965

กระทรวงสาธารณสุขเร่งออก 5 มาตรการป้องกันและควบคุมโรค หลังพบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่างจากไวรัสโรต้าเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในผู้ใหญ่
1. ให้ความรู้แก่ประชาชน
2. ควบคุมพื้นที่ที่มีการระบาด
3. วางระบบเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่อง
4. ควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัยด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม
5. ควบคุมมาตรฐานคลอรีนในน้ำประปา

หมอเตือน !!! ระวังโรคท้องร่วงจากไวรัสโรต้า หากมีอาการควรพบแพทย์ทันที

ขณะนี้มีวัคซีนป้องกันโรคในเด็กเล็ก โดยให้ครั้งแรกในเด็กอายุไม่เกิน 16 สัปดาห์ หยอดเข้าทางปาก 2 หรือ 3 ครั้ง ขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีน ซึ่งสามารถลดอาการป่วยและความรุนแรงของโรคได้ โดยกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในระหว่างนำวัคซีนนี้เข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศต่อไป

สำหรับผู้ใหญ่ให้ระมัดระวังโรค ด้วยแนวทาง “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” และระมัดระวังการกินน้ำแข็งที่ไม่สะอาด กำจัดขยะมูลฝอย เศษอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ หากมีอาการไข้ อาเจียน ท้องเสียถ่ายเป็นน้ำ ควรหยุดเรียน หยุดงาน หมั่นล้างมือให้สะอาด ดื่มน้ำเกลือแร่ เพื่อชดเชยสารน้ำและเกลือแร่ที่สูญเสียไป แต่ถ้ามีอาการรุนแรงขึ้นให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน

0%
Comments
Loading...