วันสุดท้ายของการทำงานสื่อ เมื่อถึงเวลาต้องอำลา สุทธิชัย หยุ่น

992

12 มกราคม 2561

วันสุดท้ายของการทำงานสื่อ เมื่อถึงเวลาต้องอำลา สุทธิชัย หยุ่น แนะ พร้อมให้ข้อคิด 3-5 ปี นับจากนี้ สื่อจะมีความเปลี่ยนแปลงมาก อยากให้ทุกสื่อนำเสนอข้อมูลตรงไปตรงมา ไม่เน้นกระแส และชิงเรตติ้งกัน ต้องทำข่าวออกมาเพื่อสังคมได้รับความจริงและถูกต้อง

ถึงยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของข่าวสารและการแข่งขันกันด้วยเรตติ้ง ว่า ท้ายที่สุดสื่อที่อยู่รอดจะยังเป็นสื่อที่ยึดในจริยธรรม มีคุณภาพ และความถูกต้อง ซึ่งคนทำสื่อที่ยังคงยึดมั่นในจุดนี้จะต้องปรึกษาหารือกันเพื่อทำข่าวออกมาเพื่อประชาชน

คาดว่าจากนี้อีกไม่เกิน 6 เดือน เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ จะเข้ามาแทนที่การทำหน้าที่ของคนข่าวอย่างมีนัยยะสำคัญ ดังนั้น ถ้าเราไม่ปรับให้ทันเทคโนโลยี วันหนึ่งก็จะเป็นวิกฤตของวงการนี้ และเห็นภาพของการเลย์ออฟและการสลายหายไปของคนข่าวไม่น้อย คนทำสื่อจะต้องรีบคิด ลงมือ

จากการทำงานในวงการสื่อสารมวลชนตลอด 47 ปี ถึงจริยธรรมของการเป็นคนข่าวว่า สื่อมวลชนที่มีศักดิ์ศรี คือ สามารถบอกทุกคนว่าเรามีเสรีภาพและไม่มีใครมาสั่งให้เราเขียนหรือไม่ให้เขียนรายงานใดๆ และไม่มีใครมาสั่งให้เราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้แม้ในยามวิกฤตที่สุด

สุทธิชัย หยุ่น เกิดที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีน แซ่หยุ่น และเป็นพี่ชายของนาย เทพชัย หย่อง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน

สุทธิชัย หยุ่น จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ และเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ กรุงเทพมหานคร ซึ่งระหว่างเรียนมีผลงานเขียน กับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และสยามรัฐรายวัน

0%
Comments
Loading...