กษัตริย์จิกมีจัดตั้งกิจการลูกเสือ ในประเทศภูฏาน

1,077

วันที่ 13 มกราคม 2561
สมเด็จพระราชาธิบดีจิมมี่ เกเซอร์ นัมเกล วังชุกของราชอาณาจักรภูฏาน ได้จัดตั้งกิจการลูกเสือของประเทศภูฏาน โดยเริ่มต้นในปี 2556

กษัตริย์จิกมีจัดตั้งกิจการลูกเสือ ในประเทศภูฏาน

ทั้งนี้เริ่มแรกพระองค์ได้เปิดอบรมลูกเสือจำนวน 9 คนแล้วเริ่มขยายมากขึ้นจนปัจจุบันมีลูกเสือชาย 62 คน ลูกเสือหญิง 63 คน

การจัดตั้งลูกเสือของภูฎานได้นำแบบอย่างและเป้าประสงค์ในการจัดตั้งจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชไปดำเนินกิจการลูกเสือของภูฏาน

0%
Comments
Loading...