จากเจ้านายพระองค์น้อยสู่พลังของแผ่นดิน

853

เมื่อห้าหกสิบปีก่อน มีเจ้านายพระองค์น้อย 4 พระองค์ เป็นพระราชโอรส พระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ได้ซึมซับและตามเสด็จปฏิบัติภารกิจโดยเสด็จพระบรมราชชนก

จากเจ้านายพระองค์น้อยสู่พลังของแผ่นดิน

ในปัจจุบัน เจ้านายพระองค์น้อยทั้ง 4 พระองค์ กลายเป็นพลังแห่งแผ่นดิน ทุกพระองค์เจริญรอยตามสมเด็จพระบรมราชชนก ปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยเสมอมา

ขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญ

0%
Comments
Loading...