บรรยากาศงานวันเด็กกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ

861

วันที่ 13 มกราคม 2561
บรรยากาศงานวันเด็กที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเริ่มแล้วอย่างอบอุ่นและคึกคักตั้งแต่เช้า โดยนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยมีนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศและนายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุลร่วมต้อนรับน้องๆ ในงานวันนี้

0%
Comments
Loading...