โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน

825

13 ม.ค. 61 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ที่โรงเรียนอีมาดอีทราย จำนวน 718 ชุด และที่โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ จำนวน 282 ชุดรวม 1,000 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และนักเรียน เข้ารับพระราชทานสิ่งของ ด้วยความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ท่าน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มามอบให้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจผู้ประสบภัยหนาวในเบื้องต้น พร้อมทั้งให้กำลังใจข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชน รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่ เน้นความมีวินัย ความสมัครสมานสามัคคี มีจิตอาสาและมีความเสียสละซึ่งกันและกัน

จังหวัดอุทัยธานี มีพื้นที่เสี่ยงภัยหนาวที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ทางทิศตะวันตก เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานห้วยขาแข้ง ในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ 7 ตำบล 69 หมู่บ้าน 12,137 ครัวเรือน ,อำเภอลานสัก 4 ตำบล 60 หมู่บ้าน 13,522 ครัวเรือน และอำเภอห้วยคต 3 ตำบล 31 หมู่บ้าน 6,669 ครัวเรือน โดยสภาพอากาศ ในพื้นที่ เมื่อถึงฤดูหนาว อุณหภูมิ จะลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาจังหวัดอุทัยธานี ได้ติดตามสถานการณ์ภัยหนาวอย่างใกล้ชิด และได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอ เฝ้าระวัง หากเกิดสถานการณ์ภัยหนาว

0%
Comments
Loading...