กระชับความสัมพันธ์ ไทย-โมซัมบิก

731

15 มกราคม 2561

นางมาเรีย กุสตาวา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโมซัมบิกประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี โดยทั้ง 2 ฝ่ายยืนยันจะร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะด้านพลังงาน การท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน การเกษตร และประมง ที่มีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและการจ้างงานในโมซัมบิก

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโมซัมบิกประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

ท่านทูตโมซัมบิกแสดงความประทับใจที่รัฐบาลไทยมีโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโมซัมบิก และซาบซึ้งที่ไทยให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร เมื่อครั้งที่โมซัมบิกประสบภัยธรรมชาติ


ประทับใจและซาบซึ้งที่ไทยให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร
0%
Comments
Loading...