รัฐมนตรีเกษตรเดินหน้าเกษตร 4.0 ชวนอินเดีย ร่วมด้วย

985

15 มกราคม 2561

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าเกษตร 4.0 บิ๊กดาต้า ชวนอินเดียแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าเทคโนโลยีการเกษตรให้ไทย เตรียมร่วมมือระหว่างศูนย์สารสนเทศแห่งชาติของอินเดียและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีเกษตรเดินหน้าเกษตร 4.0 ชวนอินเดีย ร่วมด้วย

โดยเดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 4 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ได้มีโอกาสหารือกับศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ (National Informatics Centre หรือ NIC) ของสาธารณรัฐอินเดีย โดยศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ (NIC) เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในโครงการออกแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารและบริการของภาครัฐ หรือ e-Governance รวมถึงการพัฒนาและใช้งานระบบ e-Governance ในหลายสาขา โดยเฉพาะด้านเกษตรและอาหาร เช่น เทคโนโลยีด้านการสำรวจระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ระบบการรายงานและติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคสัตว์ และมีบริการให้คำแนะนำเกษตรกรผ่านข้อความ SMS

การเดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 4 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับที่รัฐบาลไทยดำเนินการอยู่ หากมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันก็จะเป็นประโยชน์กับฝ่ายไทยในการทำการเกษตรแม่นยำเพิ่มมากขึ้นได้ ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายจัดทำข้อมูล(big data) กลุ่มเกษตรกรให้เป็นระบบ เพื่อให้เชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆ ตามกรม กอง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0%
Comments
Loading...