สมเด็จพระนางเจ้าฯโปรดเกล้าฯให้นายแผน วรรณเมธี มอบผ้าห่มพระราชทาน

1,037

15 มกราคม 2561
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกา สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ และมอบแก่ผู้สูงอายุและราษฎรในจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยได้มอบแก่ผู้สูงอายุและราษฎรในจังหวัดร้อยเอ็ด รวม 1,440 ผืน ได้แก่ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมยวดี และที่หอประชุมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อำเภอหนองพอก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน หลังจากพื้นที่ดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็น

หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมยวดี และที่หอประชุมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ทางตอนเหนือติดกับเทือกเขาภูพาน ช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิลดต่ำ ทำให้อากาศหนาวเย็น ราษฎรจำนวนมากยังขาดแคลนเครื่องกันหนาว ซึ่งผู้ที่ได้รับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในวันนี้ ต่างรู้สึกปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ยากไร้และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล

0%
Comments
Loading...