โปรดเกล้าฯผู้ว่า มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

875

16 ม.ค. 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดมหาสารคาม เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 750 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

จังหวัดมหาสารคาม จัดเป็นจังหวัดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับพื้นที่เกษตรกรรมเป็นลอนลาดจากด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกในลักษณาลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ของจังหวัด

จังหวัดมหาสารคาม เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 750 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบ

โดยได้แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 133 ตำบล 1,804 หมู่บ้านสำหรับอำเภอแกดำ แบ่งการปกครอบออกเป็น 5 ตำบล 88 หมู่บ้าน ประชากร 29,618 คน

 

0%
Comments
Loading...