คนแม่ฮองสอนมีเฮ ลุงตู่มอบสิทธิ์ที่ดิน 30 ปี

887

วันที่ 17 มกราคม 2561
วันนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้แทนประชาชนที่ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 8 ราย จากทั้งหมด 21 ราย

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับชาวแม่ฮ่องสอน ในขณะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบสิทธิ์ทำกินให้ชาวแม่ฮ่องสอน

โดยพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวกับประชาชนว่า“มาแม่ฮ่องสอนคราวนี้พร้อมกับคณะรัฐมนตรีและข้าราชการมากที่สุดนับตั้งแต่ที่เคยลงพื้นที่มา ตั้งใจมาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ทำให้แม่ฮ่องสอนหลุดพ้นจากจังหวัดที่มีคนจนมากที่สุดในประเทศ ไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์หรือคะแนนนิยมทางการเมือง และต่อไปคนที่จะเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ต้องทำตามยุทธศาสตร์ชาติ ทำทั่วถึงทุกพื้นที่ โดยไม่เลือกปฏิบัติ”

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขณะเดินทักทายชาวแม่ฮ่องสอน

สำหรับการให้สิทธิในที่ดินทำกินครั้งนี้มีระยะเวลา 30 ปี ซึ่งผู้ได้รับสิทธิไม่สามารถขายที่ดินดังกล่าวได้ แต่ให้ลูกหลานสืบทอดเป็นมรดกได้ ขณะเดียวกันรัฐบาลได้รณรงค์ให้ผู้ได้รับสิทธิปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ของตนเองด้วย

การแสดงรำพื้นเมืองของ ชาวภูเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้อนรับนายกรัฐมนตรีในโอกาศเดินทางไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
0%
Comments
Loading...