สื่อรัสเซียตีแผ่นักท่องเที่ยวรัสเซียเข้าไทยกว่าล้านคน

1,293

วันที่ 17 มกราคม 2561
สำนักข่าวทาสส์ของรัสเซียตีแผ่รายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไ​ทย ระบุว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นตลอดปีพ. ศ. 2560 โดยมีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียจำนวน 1,346,000 คนเดินทางมาเยือนประเทศไทยใน 12 เดือนเพิ่มขึ้น 22.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีพ. ศ.2559

พัทยา สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวรัสเซีย

รายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยระบุว่า ในปีนี้ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ สถานที่ท่องเที่ยวให้บริการนักท่องเที่ยวจำนวน 35.4 ล้านคนที่เข้ามาใช้จ่ายเงินกว่า 50 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ทิวทัศน์ของแหลมพรหมเทพ ภูเก็ตสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งของประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหมู่ชาวรัสเซีย แต่จำนวนนักท่องเที่ยวในรัสเซียลดลงเป็นเวลาเกือบสองปีนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2014 ในปี 2016 ชาวรัสเซียจำนวนกว่า 1 ล้านคนเดินทางมาท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวของไทยเพิ่มขึ้น 23.3% จากปี พ.ศ. 2558 นักท่องเที่ยวจากรัสเซียมีจำนวนมากที่สุดในปี 2013 นักท่องเที่ยวมาเยือนไทยจากรัสเซีย 1,7 ล้านคน

0%
Comments
Loading...