โปรดเกล้าฯองคมนตรี มอบถุงพระราชทาน ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย

953

วันที่ 17 มกราคม 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ได้รับผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ซอยชุมชนท้ายซอยจรัลสนิทวงศ์ 78 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น

ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ได้รับผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ซอยชุมชนท้ายซอยจรัลสนิทวงศ์ 78 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ซอยชุมชนท้ายซอยจรัลสนิทวงศ์ 78 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค

ซึ่งได้เกิดอัคคีภัยเมื่อคืนวันที่ 12 มกราคม 2561 ทำให้บ้านเรือนราษฎรที่ประสบอัคคีภัยได้รับความเดือดร้อนเพลิงไหม้ทั้งหลัง 8 หลังคาเรือน ไฟไหม้บางส่วนรวม 12 หลังคาเรือน 15 ครอบครัว รวม 54 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตันและขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้

เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย

ในโอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดอัคคีภัยให้ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

0%
Comments
Loading...