พระองค์ภา เสด็จทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

1,670

16 มกราคม 2561

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในบุษบกพระมหาเจดีย์มงคล ฯ ณ วัดศรีคุณาราม จ.อุดรธานี

พระองค์ภา เสด็จทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จังหวัดอุดรธานี

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังวัดศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในบุษบกพระมหาเจดีย์มงคลพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งทางวัดร่วมกับพุทธศาสนิกชน ก่อสร้างพระมหาเจดีย์ขึ้น สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ให้ประชาชนได้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล

0%
Comments
Loading...