สมเด็จพระเทพ เสด็จวัดพระธาตุแช่แห้ง

1,026

๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีตัดหวายลูกนิมิต พระอุโบสถ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

0%
Comments
Loading...