สมเด็จพระเทพ จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

1,172

ประกาศสำนักพระราชวัง

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในวันที่ 20 และ 21 มกราคม พุทธศักราช 2561

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก 2018 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ทั้งจะพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิเวียน บาลากริชนัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ เฝ้าทูลละอองพระบาทและถวายพระกระยาหารกลางวัน นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสวนพฤกษศาสตร์การ์เดนส์ บาย เดอะ เบย์ และสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษายูซอฟ อิชัค

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 409 เสด็จพระราชดำเนิน จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม พุทธศักราช 2561 เวลา 16.35 น. และจะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 410 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พุทธศักราช 2561 เวลา 22.20 น.

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง 19 มกราคม พุทธศักราช 2561

0%
Comments
Loading...