โปรดเกล้าฯรองราชเลขาฯ เชิญดอกไม้พระราชทานถวายเยี่ยมสมเด็จพระสังฆราช

1,000

๒๓ มกราคม ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รองอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ เชิญดอกไม้พระราชทานมาถวายเยี่ยมเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ถวายอดิเรก และประทานของที่ระลึกเพื่อเชิญไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

0%
Comments
Loading...