พระองค์ภา เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ

1,017

๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดยศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีจิตกุศล จัดสร้างขึ้น โดยนำรายได้จากการจัดกิจกรรม “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind” มาจัดสร้างอาคาร ซึ่งเป็นการปั่นจักรยานแบบ 2 ที่นั่ง

โดยนักกีฬาตาบอดทีมชาติไทย และนักปั่นจักรยานจิตอาสา ปั่นจักรยานจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทาง 867 กิโลเมตร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้กำลังใจผู้พิการทั่วประเทศโดยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น แบ่งเป็นห้องพัก 50 ห้อง ห้องประชุมขนาดความจุ 200 คน และลานอเนกประสงค์

 

0%
Comments
Loading...